Pracovné listy podľa typu úlohy


Pracovné listy s rôznorodými úlohami pre najmenšie deti, predškolákov aj školákov sú určené na rozvoj ich základných schopností a zručností potrebných pre úspešný štart do života. Podporujú tvorivé ako aj analytické myslenie u najmenších detí, a inšpiratívnou formou učia deti pracovať s písmenami a číslami, ako aj logicky rozmýšľať. Vhodnou voľbou aktivít je tak možné efektívne predchádzať rôznym ťažkostiam v škole, akými sú dyslexia, dyskalkúlia, či neplynulý slovný prejav. Cvičenia je veľmi vhodné dopĺňať rôznymi nepapierovými aktivitami pre dosiahnutie komplexného efektu. Pre lepšiu orientáciu sú úlohy roztriedené do kategórií podľa typu, avšak je ich možné zobraziť aj podľa zručností potrebných na ich riešenie. Ku každej úlohe nájdete aj stručný prehľad a popis zručností potrebných na jej vyriešenie. Jednotlivé úlohy zámerne nie sú vekovo ohraničené, nakoľko pri ich voľbe treba citlivo zvážiť schopnosti a možnosti každého dieťaťa zvlášť. Úlohy si je možné vytlačiť alebo stiahnuť vo formáte pdf, avšak len pre vlastnú, prípadne nekomerčnú, potrebu. Pre viac informácií ohľadne možností použitia pozri časť Info.


Pracovné listy s rôznorodými úlohami pre najmenšie deti, predškolákov aj školákov sú určené na rozvoj ich základných schopností a zručností potrebných pre úspešný štart do života. Podporujú tvorivé ako aj analytické myslenie u najmenších detí, a inšpiratívnou formou učia deti pracovať s písmenami a číslami, ako aj logicky rozmýšľať. Vhodnou voľbou aktivít je tak možné efektívne predchádzať rôznym ťažkostiam v škole, akými sú dyslexia, dyskalkúlia, či neplynulý slovný prejav. Cvičenia je veľmi vhodné dopĺňať rôznymi nepapierovými aktivitami pre dosiahnutie komplexného efektu. Pre lepšiu orientáciu sú úlohy roztriedené do kategórií podľa typu, avšak je ich možné zobraziť aj podľa zručností potrebných na ich riešenie. Ku každej úlohe nájdete aj stručný prehľad a popis zručností potrebných na jej vyriešenie. Jednotlivé úlohy zámerne nie sú vekovo ohraničené, nakoľko pri ich voľbe treba citlivo zvážiť schopnosti a možnosti každého dieťaťa zvlášť. Úlohy si je možné vytlačiť alebo stiahnuť vo formáte pdf, avšak len pre vlastnú, prípadne nekomerčnú, potrebu. Pre viac informácií ohľadne možností použitia pozri časť Info.