Bludiská

Veľmi obľúbené v predškolskom veku sú práve bludiská, ktoré v sebe kombinujú schopnosť logicky myslieť a správne sa rozhodnúť s grafomotorickými zručnosťami. Bludísk skrátka nikdy nie je dosť. Sú ťažšou verziou cestičiek, pri ktorých sa trénuje čisto schopnosť viesť ceruzku po vytýčenej trase. Pri riešení bludísk si dieťa potrebuje vytvoriť určitý systém ako si poradiť so slepými uličkami, a to buď tak, že si správnu cestu vopred nájde a zapamätá, alebo tak, že si značí slepé odbočky postupne ako prechádza bludiskom.


Veľmi obľúbené v predškolskom veku sú práve bludiská, ktoré v sebe kombinujú schopnosť logicky myslieť a správne sa rozhodnúť s grafomotorickými zručnosťami. Bludísk skrátka nikdy nie je dosť. Sú ťažšou verziou cestičiek, pri ktorých sa trénuje čisto schopnosť viesť ceruzku po vytýčenej trase. Pri riešení bludísk si dieťa potrebuje vytvoriť určitý systém ako si poradiť so slepými uličkami, a to buď tak, že si správnu cestu vopred nájde a zapamätá, alebo tak, že si značí slepé odbočky postupne ako prechádza bludiskom.