Doplň písmenká ovocie 2

Typ úlohy:


Hláskovanie

Hláskovanie je o niečo náročnejšie ako slabikovanie, a tak nejako automaticky predpokladá, že sa dieťa naučí spájať jednotlivé vyslovované hlásky s písmenkami. V tomto smere sú nedoceniteľné kartičky s písmenkami doplnené vhodnými obrázkami, s ktorými sa dá hrať veľa hier, prípadne z nich skladať aj prvé slová. Keď už dieťa pozná jednotlivé písmenká, bude ich vedieť aj rozlíšiť v jednotlivých slovách. Najprv bude vedieť rozlíšiť prvé písmeno, potom posledné, a postupne sa naučí vyhláskovať jednoduché slová. Samozrejme tie, kde sa pravidelne striedajú spoluhlásky a samohlásky sú najjednoduchšie. Potom je už len na dieťati, kedy sa rozhodne skúsiť čítať. Hravé úlohy z tejto kategórie sú vhodným doplnkom učenia sa hláskovať, pretože prepájajú sluchový vnem s vizuálnym.

Potrebné zručnosti:


Správne sluchové vnímanie je rozhodne dôležité pre schopnosť naučiť sa čítať, písať, ako aj učiť sa cudzie jazyky. Nejde o rozvíjanie hudobného nadania ako takého, ale skôr o schopnosť detí rozlišovať jednotlivé hlásky, slabiky a slová, rozoznávať ich dĺžku, ako aj základný rytmus reči. Sú to schopnosti, ktoré sa samozrejme veľmi dobre cvičia aj bez papiera, npr. hrami v aute, ako je meno-mesto-zviera-vec alebo reťazce slov podľa koncovej hlásky alebo slabiky, a samozrejme riekankami. Avšak, práve tak dobre sa dajú kombinovať aj s grafomotorickými hravými úlohami na papieri. Pomocou takýchto cvičení je napríklad možne spomaľovať „zrýchlené“ deti, alebo korigovať ich neplynulú reč.

Čítanie je schopnosť, ktorej sa väčšina z nás naučila v škole. Avšak, je veľa zvedavých detí, ktoré sa naučia čítať samy už v predškolskom veku, alebo naopak, majú s osvojením si tejto schopnosti väčšie, alebo menšie problémy. Hravé úlohy v tejto kategórii sú určené hlavne pre tieto dve skupiny detí a majú za úlohu pomôcť im rozčítať sa hravou a jednoduchou formou. Týmto úlohám by mali jednoznačne predchádzať úlohy zamerané na sluchové vnímanie. Veľmi vhodnou alternatívou sú aj komiksy so zreteľnými a jednoduchými textami, prípadne texty s farebne odlíšenými slabikami.