Hláskovanie

Hláskovanie je o niečo náročnejšie ako slabikovanie, a tak nejako automaticky predpokladá, že sa dieťa naučí spájať jednotlivé vyslovované hlásky s písmenkami. V tomto smere sú nedoceniteľné kartičky s písmenkami doplnené vhodnými obrázkami, s ktorými sa dá hrať veľa hier, prípadne z nich skladať aj prvé slová. Keď už dieťa pozná jednotlivé písmenká, bude ich vedieť aj rozlíšiť v jednotlivých slovách. Najprv bude vedieť rozlíšiť prvé písmeno, potom posledné, a postupne sa naučí vyhláskovať jednoduché slová. Samozrejme tie, kde sa pravidelne striedajú spoluhlásky a samohlásky sú najjednoduchšie. Potom je už len na dieťati, kedy sa rozhodne skúsiť čítať. Hravé úlohy z tejto kategórie sú vhodným doplnkom učenia sa hláskovať, pretože prepájajú sluchový vnem s vizuálnym.


Hláskovanie je o niečo náročnejšie ako slabikovanie, a tak nejako automaticky predpokladá, že sa dieťa naučí spájať jednotlivé vyslovované hlásky s písmenkami. V tomto smere sú nedoceniteľné kartičky s písmenkami doplnené vhodnými obrázkami, s ktorými sa dá hrať veľa hier, prípadne z nich skladať aj prvé slová. Keď už dieťa pozná jednotlivé písmenká, bude ich vedieť aj rozlíšiť v jednotlivých slovách. Najprv bude vedieť rozlíšiť prvé písmeno, potom posledné, a postupne sa naučí vyhláskovať jednoduché slová. Samozrejme tie, kde sa pravidelne striedajú spoluhlásky a samohlásky sú najjednoduchšie. Potom je už len na dieťati, kedy sa rozhodne skúsiť čítať. Hravé úlohy z tejto kategórie sú vhodným doplnkom učenia sa hláskovať, pretože prepájajú sluchový vnem s vizuálnym.