Kreslíme do rytmu

Pre niekoho samozrejmosť, pre iného ťažko uchopiteľný prázdny pojem. Rytmus môže mať veľa podôb a úrovní. Pre deti, ktoré majú s rytmom tak trochu problém, sú vhodné cvičenia, pri ktorých sa prepája sluchový, pohybový a zrakový vnem, teda kreslenie do rytmu básničiek. Hravé úlohy z tejto kategórie sú vhodné aj rozvoj sluchového vnímania ako takého, pretože pomáhajú pochopiť pojem slabika, a predstavujú teda akýsi prednácvik budúceho čítania a písania.


Pre niekoho samozrejmosť, pre iného ťažko uchopiteľný prázdny pojem. Rytmus môže mať veľa podôb a úrovní. Pre deti, ktoré majú s rytmom tak trochu problém, sú vhodné cvičenia, pri ktorých sa prepája sluchový, pohybový a zrakový vnem, teda kreslenie do rytmu básničiek. Hravé úlohy z tejto kategórie sú vhodné aj rozvoj sluchového vnímania ako takého, pretože pomáhajú pochopiť pojem slabika, a predstavujú teda akýsi prednácvik budúceho čítania a písania.