Spočítaj a vyfarbi 1

Typ úlohy:


Počítanie

Už viete čoho je viac a čoho menej? Kto je väčší a kto je menší? Potom ste pripravený na otázku “O koľko?”. V tomto prípade na scénu prichádzajú čísla. Učte deti počítať aj pomocou pracovných listov s rozmanitými hravými úlohami, aby si mohli vytvoriť správne prepojenie grafického zápisu čísel s ich vlastnými predstavami. A určite nezabudnite na hru Človeče nehnevaj sa, ako aj iné podobné hry s panáčikom a hracou kockou.

Potrebné zručnosti:


V tejto skupine nájdete rôzne hravé úlohy, ktoré rozvíjajú matematické a číselné predstavy detí, teda ich schopnosť poradiť si s pojmami menší/väčší, menej/viac, pred/po, prvý/posledný a pod., ako aj úlohy, ktoré im pomáhajú porozumieť číslam a ich vzťahom. Keď sa deti učia počítať, je veľmi vhodné počítať s nimi aj predmety v reálnom živote (npr. schody, autá a lampy na ulici, hody loptou), čím sa im lepšie prepoja abstraktné matematické pojmy s realitou. Veľmi dobrou pomôckou na nácvik sčítania a odčítania sú schody, ktoré sa dajú využiť naozaj na mnoho spôsobov. Ak deťom počítanie na papieri nejde, nenuďte ich siahodlhým vysvetľovaním, ale radšej im príklad vysvetlite názorne hrou. Môžete napríklad kŕmiť zvieratká legovými kockami, posielať si objednávky vláčikom a podobne.