Šifra porekadlo 3

Typ úlohy:


Šifry

Úlohy v tejto kategórii sú dobrým tréningom posilňujúcim spoluprácu oboch mozgových hemisfér. Nútia dieťa sústrediť sa na detail, cvičiť pamäť a súčasne si vytvárať ucelený obraz o výslednom odkaze. Výsledkom analýzy jednotlivých znakov sú latinské písmená, teda text, ktorý dáva zmysel. Tento typ cvičení netradičnou formou posilňuje schopnosť analyzovať text a koncentrovať sa na detail a je vhodný najmä pre deti trpiace dyslexiou, ale aj ako určitá forma prevencie pre ostatné deti.

Potrebné zručnosti:


Hravé úlohy v tejto skupine spája schopnosť pamätať si. Či už ide o sluchovú alebo zrakovú pamäť, dieťa úlohy rieši na základe toho, čo si zapamätalo. Úlohy je preto nutné rozdeliť na dve časti, čítanie textu alebo vizuálnu fixáciu určitého obrazu a samotné riešenie úlohy. Pamäť sa však dá výborne trénovať aj mnohými nepapierovými hrami, ako je napríklad tradičné pexeso alebo pamätanie si reťazcov slov, npr. na tému „Čo by som si zobral na ostrov“.

Do tejto skupiny patria hravé úlohy zamerané na hľadanie rozdielov, a to v rôznych obmenách, ako aj tréning schopnosti sledovať riadky, prípadne iný vytýčený smer. Pre ich úspešné zvládnutie je potrebná schopnosť fixovať si určitý obrazový vzor v pamäti a porovnávať ho s ostatnými obrázkami. Dobre vyvinuté zrakové vnímanie je kľúčom k správnemu čítaniu. Ak má vaše dieťa problémy s úlohami tohto typu, je možné, že bude mať v budúcnosti ťažkosti naučiť sa plynulo čítať. Je to jeden z hlavných dôvodov prečo je dobré podporovať deti aj v tomto type cvičení. Vhodnou nepapierovou alternatívou k tomuto typu cvičení je napríklad hra „Hádaj čo sa zmenilo!“ alebo stavanie puzzle.

Čítanie je schopnosť, ktorej sa väčšina z nás naučila v škole. Avšak, je veľa zvedavých detí, ktoré sa naučia čítať samy už v predškolskom veku, alebo naopak, majú s osvojením si tejto schopnosti väčšie, alebo menšie problémy. Hravé úlohy v tejto kategórii sú určené hlavne pre tieto dve skupiny detí a majú za úlohu pomôcť im rozčítať sa hravou a jednoduchou formou. Týmto úlohám by mali jednoznačne predchádzať úlohy zamerané na sluchové vnímanie. Veľmi vhodnou alternatívou sú aj komiksy so zreteľnými a jednoduchými textami, prípadne texty s farebne odlíšenými slabikami.