Obkreslovačka motýľ 2

Typ úlohy:


Obkreslovačky

Hravé úlohy v tejto kategórii sú zamerané na rozvoj grafomotoriky, a sú o niečo náročnejšou obmenou klasických omaľovánok. Ponúknite ich dieťaťu, ktoré už vie ceruzku úspešne viesť po čiare, a odmenou mu bude takmer vlastnoručne nakreslený obrázok.

Potrebné zručnosti:


Grafomotorické cvičenia sú zamerané na rozvoj schopnosti kresliť a písať. Pre úspešné zvládnutie písania, ako aj kreslenia, sú vhodné rôzne prípravné cvičenia na podporu jemnej motoriky a koordinácie ruky a očí. Pri samotnom nácviku kreslenia a písania dbáme na správny "štipcový" úchop ceruzky, ako aj správne umiestnenie papiera a ruky na stole. Pri správnom uchopení ceruzky drží dieťa ceruzku medzi palcom a ukazovákom a podopiera ju prostredníkom. Predlaktie je položené na stole a papier je umiestnený vľavo vpredu (platí pre praváka) pred rukou s ceruzkou. Pri pohybe dieťa ideálne zapája celú ruku, vrátane ramena a lakťa. Na uvoľnenie a zapojenie celej ruky sú vhodné prípravné cvičenia, npr. kreslenie kruhov a iných obrázkov na papieri veľkého formátu.