Nájdi pár autíčka

Typ úlohy:


Rozdiely

Hľadanie rozdielov, alebo naopak rovnakých obrázkov, či vzorov, posilňuje zrakové vnímanie, a je neoceniteľnou predprípravou pre úspešné zvládnutie čítania. Dôležité je tiež podceňovať schopnosť očí plynulo a pozorne sledovať úlohu, ideálne v smere čítania, tam kde je to možné. Hravé úlohy z tejto kategórie sa snažia podporiť detské vnímanie detailov vrámci celku, čo je zákládný predpoklad úspešného čítania a písania.

Potrebné zručnosti:


Do tejto skupiny patria hravé úlohy zamerané na hľadanie rozdielov, a to v rôznych obmenách, ako aj tréning schopnosti sledovať riadky, prípadne iný vytýčený smer. Pre ich úspešné zvládnutie je potrebná schopnosť fixovať si určitý obrazový vzor v pamäti a porovnávať ho s ostatnými obrázkami. Dobre vyvinuté zrakové vnímanie je kľúčom k správnemu čítaniu. Ak má vaše dieťa problémy s úlohami tohto typu, je možné, že bude mať v budúcnosti ťažkosti naučiť sa plynulo čítať. Je to jeden z hlavných dôvodov prečo je dobré podporovať deti aj v tomto type cvičení. Vhodnou nepapierovou alternatívou k tomuto typu cvičení je napríklad hra „Hádaj čo sa zmenilo!“ alebo stavanie puzzle.

Grafomotorické cvičenia sú zamerané na rozvoj schopnosti kresliť a písať. Pre úspešné zvládnutie písania, ako aj kreslenia, sú vhodné rôzne prípravné cvičenia na podporu jemnej motoriky a koordinácie ruky a očí. Pri samotnom nácviku kreslenia a písania dbáme na správny "štipcový" úchop ceruzky, ako aj správne umiestnenie papiera a ruky na stole. Pri správnom uchopení ceruzky drží dieťa ceruzku medzi palcom a ukazovákom a podopiera ju prostredníkom. Predlaktie je položené na stole a papier je umiestnený vľavo vpredu (platí pre praváka) pred rukou s ceruzkou. Pri pohybe dieťa ideálne zapája celú ruku, vrátane ramena a lakťa. Na uvoľnenie a zapojenie celej ruky sú vhodné prípravné cvičenia, npr. kreslenie kruhov a iných obrázkov na papieri veľkého formátu.