Hádanka domčeky 1

Typ úlohy:


Hádanky

Hravé úlohy v tejto kategórii sú zamerané na rozvoj logického myslenia, výrokovej logiky a prípadne aj nácviku čítania s porozumením. V prípade, že vaše dieťa ešte nečíta, text úlohy mu z pracovného lista prečítajte.

Potrebné zručnosti:


Schopnosť analyzovať a logicky uvažovať je základom kritického myslenia, ktoré je v našej spoločnosti tak veľmi potrebné. Logické hry sú hry, ktoré učia deti uvažovať. Pracujú s výrokmi a možnosťami, ktoré treba analyzovať, a tak sa dopracovať k správnemu riešeniu. Nie sú to však hry pre každého, a už vôbec nie v predškolskom veku. Niekomu skrátka idú a bavia ho, iný potrebuje čas dozrieť, a ďalším zas vôbec nič nehovoria. Veľmi dôležitým faktorom pri učení sa logicky myslieť je spôsob, akým sa vyjadrujú ľudia v blízkom okolí dieťaťa, teda správny vzor. Tieto skúsenosti dieťa automaticky prenáša do svojho uvažovania. Deti, ktoré radi analyzujú a uvažujú, nájdu pravdepodobne záľubu aj v strategických spoločenských hrách.

Čítanie je schopnosť, ktorej sa väčšina z nás naučila v škole. Avšak, je veľa zvedavých detí, ktoré sa naučia čítať samy už v predškolskom veku, alebo naopak, majú s osvojením si tejto schopnosti väčšie, alebo menšie problémy. Hravé úlohy v tejto kategórii sú určené hlavne pre tieto dve skupiny detí a majú za úlohu pomôcť im rozčítať sa hravou a jednoduchou formou. Týmto úlohám by mali jednoznačne predchádzať úlohy zamerané na sluchové vnímanie. Veľmi vhodnou alternatívou sú aj komiksy so zreteľnými a jednoduchými textami, prípadne texty s farebne odlíšenými slabikami.