AutíčkoTyp úlohy:


Omaľovánky

Hravé úlohy v tejto kategórii sú jednoznačne zamerané na rozvoj grafomotoriky a detskej fantázie, pokiaľ ide o výber farieb. Učia dieťa pracovať s ceruzkou, a preto je dôležité viesť dieťa k jej správnemu držaniu. Jeho úlohou je vyfarbiť obrázok na pracovnom liste tak, aby sa ceruzkou nedostalo za čiaru vyfarbovanej plochy, a preto zo začiatku volíme také obrázky, kde sú vyfarbované plochy pomerne veľké. Väčšie deti môžeme naučiť aj rôzne techniky vyfarbovania, ako je vyfarbovanie krúživým pohybom, či vytváranie rôznych vzorov, npr. šrafovaním alebo kresleným na rôznych povrchoch s reliéfom. Zaujímavé je tiež kombinovanie rôznych typov farbičiek a farieb. Výsledky budú určite stáť za to!

Potrebné zručnosti:


Grafomotorické cvičenia sú zamerané na rozvoj schopnosti kresliť a písať. Pre úspešné zvládnutie písania, ako aj kreslenia, sú vhodné rôzne prípravné cvičenia na podporu jemnej motoriky a koordinácie ruky a očí. Pri samotnom nácviku kreslenia a písania dbáme na správny "štipcový" úchop ceruzky, ako aj správne umiestnenie papiera a ruky na stole. Pri správnom uchopení ceruzky drží dieťa ceruzku medzi palcom a ukazovákom a podopiera ju prostredníkom. Predlaktie je položené na stole a papier je umiestnený vľavo vpredu (platí pre praváka) pred rukou s ceruzkou. Pri pohybe dieťa ideálne zapája celú ruku, vrátane ramena a lakťa. Na uvoľnenie a zapojenie celej ruky sú vhodné prípravné cvičenia, npr. kreslenie kruhov a iných obrázkov na papieri veľkého formátu.