Slabikovanie

Naučte deti rozlišovať slabiky už v predškolskom veku! Je to vskutku dôležité, a niektorým deťom chvíľu trvá, kým koncept slabík pochopia. Pritom sa s tým dá začať naozaj skoro. Veď riekanky deťom recitujeme ako prvé. Slabikovanie sa dá veľmi dobre kombinovať s počítaním, kreslením, hudbou, či dokonca športom, záleží len na vašom dieťati, čomu dá prednosť. Pracovné listy z tejto kategórie majú za cieľ hravou formou naučiť deti rozlišovať jednotlivé slabiky a ich dĺžku.


Naučte deti rozlišovať slabiky už v predškolskom veku! Je to vskutku dôležité, a niektorým deťom chvíľu trvá, kým koncept slabík pochopia. Pritom sa s tým dá začať naozaj skoro. Veď riekanky deťom recitujeme ako prvé. Slabikovanie sa dá veľmi dobre kombinovať s počítaním, kreslením, hudbou, či dokonca športom, záleží len na vašom dieťati, čomu dá prednosť. Pracovné listy z tejto kategórie majú za cieľ hravou formou naučiť deti rozlišovať jednotlivé slabiky a ich dĺžku.