Šifry

Úlohy v tejto kategórii sú dobrým tréningom posilňujúcim spoluprácu oboch mozgových hemisfér. Nútia dieťa sústrediť sa na detail, cvičiť pamäť a súčasne si vytvárať ucelený obraz o výslednom odkaze. Výsledkom analýzy jednotlivých znakov sú latinské písmená, teda text, ktorý dáva zmysel. Tento typ cvičení netradičnou formou posilňuje schopnosť analyzovať text a koncentrovať sa na detail a je vhodný najmä pre deti trpiace dyslexiou, ale aj ako určitá forma prevencie pre ostatné deti.


Úlohy v tejto kategórii sú dobrým tréningom posilňujúcim spoluprácu oboch mozgových hemisfér. Nútia dieťa sústrediť sa na detail, cvičiť pamäť a súčasne si vytvárať ucelený obraz o výslednom odkaze. Výsledkom analýzy jednotlivých znakov sú latinské písmená, teda text, ktorý dáva zmysel. Tento typ cvičení netradičnou formou posilňuje schopnosť analyzovať text a koncentrovať sa na detail a je vhodný najmä pre deti trpiace dyslexiou, ale aj ako určitá forma prevencie pre ostatné deti.