Rozdiely

Hľadanie rozdielov, alebo naopak rovnakých obrázkov, či vzorov, posilňuje zrakové vnímanie, a je neoceniteľnou predprípravou pre úspešné zvládnutie čítania. Dôležité je tiež podceňovať schopnosť očí plynulo a pozorne sledovať úlohu, ideálne v smere čítania, tam kde je to možné. Hravé úlohy z tejto kategórie sa snažia podporiť detské vnímanie detailov vrámci celku, čo je zákládný predpoklad úspešného čítania a písania.


Hľadanie rozdielov, alebo naopak rovnakých obrázkov, či vzorov, posilňuje zrakové vnímanie, a je neoceniteľnou predprípravou pre úspešné zvládnutie čítania. Dôležité je tiež podceňovať schopnosť očí plynulo a pozorne sledovať úlohu, ideálne v smere čítania, tam kde je to možné. Hravé úlohy z tejto kategórie sa snažia podporiť detské vnímanie detailov vrámci celku, čo je zákládný predpoklad úspešného čítania a písania.