Písanie tvarov

Tento typ cvičení určite všetci dobre poznáte zo školy. Ich úlohou je pripraviť dieťa na písanie, a to tak, že sa najprv naučí písať tvary potrebné pre úspešné zvládnutie jednotlivých písaných písmen. Dôležité je, aby sa dieťa naučilo pri písaní tvarov zapájať celú ruku a viesť ju spolu s ceruzkou pozdĺž riadku. Samozrejmosťou by mal byť aj správny štipcový úchop ceruzky, ktorý je však lepšie nacvičiť pri kreslení, vyfarbovaní, či jednoduchších grafomotorických úlohách, napríklad z kategórie Kreslíme do rytmu alebo Obkreslovačky. Úlohy sú očíslované podľa náročnosti.


Tento typ cvičení určite všetci dobre poznáte zo školy. Ich úlohou je pripraviť dieťa na písanie, a to tak, že sa najprv naučí písať tvary potrebné pre úspešné zvládnutie jednotlivých písaných písmen. Dôležité je, aby sa dieťa naučilo pri písaní tvarov zapájať celú ruku a viesť ju spolu s ceruzkou pozdĺž riadku. Samozrejmosťou by mal byť aj správny štipcový úchop ceruzky, ktorý je však lepšie nacvičiť pri kreslení, vyfarbovaní, či jednoduchších grafomotorických úlohách, napríklad z kategórie Kreslíme do rytmu alebo Obkreslovačky. Úlohy sú očíslované podľa náročnosti.