Omaľovánky

Hravé úlohy v tejto kategórii sú jednoznačne zamerané na rozvoj grafomotoriky a detskej fantázie, pokiaľ ide o výber farieb. Učia dieťa pracovať s ceruzkou, a preto je dôležité viesť dieťa k jej správnemu držaniu. Jeho úlohou je vyfarbiť obrázok na pracovnom liste tak, aby sa ceruzkou nedostalo za čiaru vyfarbovanej plochy, a preto zo začiatku volíme také obrázky, kde sú vyfarbované plochy pomerne veľké. Väčšie deti môžeme naučiť aj rôzne techniky vyfarbovania, ako je vyfarbovanie krúživým pohybom, či vytváranie rôznych vzorov, npr. šrafovaním alebo kresleným na rôznych povrchoch s reliéfom. Zaujímavé je tiež kombinovanie rôznych typov farbičiek a farieb. Výsledky budú určite stáť za to!


Hravé úlohy v tejto kategórii sú jednoznačne zamerané na rozvoj grafomotoriky a detskej fantázie, pokiaľ ide o výber farieb. Učia dieťa pracovať s ceruzkou, a preto je dôležité viesť dieťa k jej správnemu držaniu. Jeho úlohou je vyfarbiť obrázok na pracovnom liste tak, aby sa ceruzkou nedostalo za čiaru vyfarbovanej plochy, a preto zo začiatku volíme také obrázky, kde sú vyfarbované plochy pomerne veľké. Väčšie deti môžeme naučiť aj rôzne techniky vyfarbovania, ako je vyfarbovanie krúživým pohybom, či vytváranie rôznych vzorov, npr. šrafovaním alebo kresleným na rôznych povrchoch s reliéfom. Zaujímavé je tiež kombinovanie rôznych typov farbičiek a farieb. Výsledky budú určite stáť za to!