Obkreslovačky

Hravé úlohy v tejto kategórii sú zamerané na rozvoj grafomotoriky, a sú o niečo náročnejšou obmenou klasických omaľovánok. Ponúknite ich dieťaťu, ktoré už vie ceruzku úspešne viesť po čiare, a odmenou mu bude takmer vlastnoručne nakreslený obrázok.


Hravé úlohy v tejto kategórii sú zamerané na rozvoj grafomotoriky, a sú o niečo náročnejšou obmenou klasických omaľovánok. Ponúknite ich dieťaťu, ktoré už vie ceruzku úspešne viesť po čiare, a odmenou mu bude takmer vlastnoručne nakreslený obrázok.