Navigácia

Tieto hravé úlohy sú jednoznačne zamerané na zvládnutie orientácie v dvojrozmernom priestore. Pri jednoduchších cvičeniach smer pohybu ceruzky po pracovnom liste určujú šípky, pri zložitejších písmenká H (hore), D (dole), P (vPravo), L (vĽavo), a pri tých najnáročnejších svetové strany. Spravidla ide o rôzne obmeny hľadania pokladu, teda “tajného” miesta na mape.


Tieto hravé úlohy sú jednoznačne zamerané na zvládnutie orientácie v dvojrozmernom priestore. Pri jednoduchších cvičeniach smer pohybu ceruzky po pracovnom liste určujú šípky, pri zložitejších písmenká H (hore), D (dole), P (vPravo), L (vĽavo), a pri tých najnáročnejších svetové strany. Spravidla ide o rôzne obmeny hľadania pokladu, teda “tajného” miesta na mape.