Nájdi lokomotíve vozeň 1

Typ úlohy:


Čítame

Pracovné listy z tejto kategórie sú vhodné, keď už poznáte prvé písmenká a viete slabikovať. Potom je možno čas skúšať prečítať prvé slová. Avšak tempo tu jednoznačne udáva dieťa. Nenúťte ho čítať, ak sa mu nechce, nejde mu to, alebo jednoducho nemá záujem. Snažte sa v ňom záujem o čítanie prebudiť, a potom to pôjde oveľa ľahšie. Určite veľa spolu čítajte, aby bolo jasné, že v knižkách sa ukrývajú zaujímavé informácie a príbehy. Na prvé pokusy čítať mu nepodsúvajte knižky, ktoré sú zložité a dlhé. Skúste radšej priraďovať slová k obrázkom a riešiť ľahké úlohy. A hlavne, nezabudnite ich za každý úspech aj neúspech pochváliť. Ide predsa o snahu!

Potrebné zručnosti:


Čítanie je schopnosť, ktorej sa väčšina z nás naučila v škole. Avšak, je veľa zvedavých detí, ktoré sa naučia čítať samy už v predškolskom veku, alebo naopak, majú s osvojením si tejto schopnosti väčšie, alebo menšie problémy. Hravé úlohy v tejto kategórii sú určené hlavne pre tieto dve skupiny detí a majú za úlohu pomôcť im rozčítať sa hravou a jednoduchou formou. Týmto úlohám by mali jednoznačne predchádzať úlohy zamerané na sluchové vnímanie. Veľmi vhodnou alternatívou sú aj komiksy so zreteľnými a jednoduchými textami, prípadne texty s farebne odlíšenými slabikami.