Hádanky

Hravé úlohy v tejto kategórii sú zamerané na rozvoj logického myslenia, výrokovej logiky a prípadne aj nácviku čítania s porozumením. V prípade, že vaše dieťa ešte nečíta, text úlohy mu z pracovného lista prečítajte.


Hravé úlohy v tejto kategórii sú zamerané na rozvoj logického myslenia, výrokovej logiky a prípadne aj nácviku čítania s porozumením. V prípade, že vaše dieťa ešte nečíta, text úlohy mu z pracovného lista prečítajte.