Dokreslovačky

Hravé úlohy v tejto kategórii sú zamerané na rozvoj grafomotoriky, priestorovej predstavivosti a intuitívneho počítania. Dieťa má pomocou ceruzky a bodovej mriežky na pracovnom liste zrkadlovo dokresliť alebo prekresiť predkreslený obrázok. Pritom využíva počítanie v mriežke na správny odhad vzdialenosti. Pre úspešné zvládnutie úlohy je tiež potrebná dobrá orientácia v priestore a zvládnutie pojmov hore, dole, doľava a doprava.


Hravé úlohy v tejto kategórii sú zamerané na rozvoj grafomotoriky, priestorovej predstavivosti a intuitívneho počítania. Dieťa má pomocou ceruzky a bodovej mriežky na pracovnom liste zrkadlovo dokresliť alebo prekresiť predkreslený obrázok. Pritom využíva počítanie v mriežke na správny odhad vzdialenosti. Pre úspešné zvládnutie úlohy je tiež potrebná dobrá orientácia v priestore a zvládnutie pojmov hore, dole, doľava a doprava.