Cestičky

Hravé úlohy v tejto kategórii sú zamerané prevažne na rozvoj grafomotoriky. Dieťa sa snaží viesť ceruzku po predkreslenej čiare alebo cestičke na pracovnom liste tak, aby ju pokiaľ možno verne kopírovalo. Pri ťahších úlohách, kde sa jednotlivé dráhy križujú, je potrebné zapojiť aj predstavivosť, a správne sa rozhodnúť, ktorou cestou pokračovať. V prípade, že má dieťa problém správne sa rozhodovať, je vhodná názorná ukážka, npr. pomocou podobne prepletených šnúrok.


Hravé úlohy v tejto kategórii sú zamerané prevažne na rozvoj grafomotoriky. Dieťa sa snaží viesť ceruzku po predkreslenej čiare alebo cestičke na pracovnom liste tak, aby ju pokiaľ možno verne kopírovalo. Pri ťahších úlohách, kde sa jednotlivé dráhy križujú, je potrebné zapojiť aj predstavivosť, a správne sa rozhodnúť, ktorou cestou pokračovať. V prípade, že má dieťa problém správne sa rozhodovať, je vhodná názorná ukážka, npr. pomocou podobne prepletených šnúrok.