Sudoku čísla 2

Typ úlohy:


Sudoku

Naučte deti hrať túto logickú hru na jednoduchých príkladoch s jednoduchými obrázkami. Keď pochopia princíp, ľahko zvládnu aj náročnejšie varianty. Smer, v ktorom je potrebné mať rozdielne obrázky, je naznačený na jednotlivých pracovných listoch šípkami.

Potrebné zručnosti:


Schopnosť analyzovať a logicky uvažovať je základom kritického myslenia, ktoré je v našej spoločnosti tak veľmi potrebné. Logické hry sú hry, ktoré učia deti uvažovať. Pracujú s výrokmi a možnosťami, ktoré treba analyzovať, a tak sa dopracovať k správnemu riešeniu. Nie sú to však hry pre každého, a už vôbec nie v predškolskom veku. Niekomu skrátka idú a bavia ho, iný potrebuje čas dozrieť, a ďalším zas vôbec nič nehovoria. Veľmi dôležitým faktorom pri učení sa logicky myslieť je spôsob, akým sa vyjadrujú ľudia v blízkom okolí dieťaťa, teda správny vzor. Tieto skúsenosti dieťa automaticky prenáša do svojho uvažovania. Deti, ktoré radi analyzujú a uvažujú, nájdu pravdepodobne záľubu aj v strategických spoločenských hrách.

Grafomotorické cvičenia sú zamerané na rozvoj schopnosti kresliť a písať. Pre úspešné zvládnutie písania, ako aj kreslenia, sú vhodné rôzne prípravné cvičenia na podporu jemnej motoriky a koordinácie ruky a očí. Pri samotnom nácviku kreslenia a písania dbáme na správny "štipcový" úchop ceruzky, ako aj správne umiestnenie papiera a ruky na stole. Pri správnom uchopení ceruzky drží dieťa ceruzku medzi palcom a ukazovákom a podopiera ju prostredníkom. Predlaktie je položené na stole a papier je umiestnený vľavo vpredu (platí pre praváka) pred rukou s ceruzkou. Pri pohybe dieťa ideálne zapája celú ruku, vrátane ramena a lakťa. Na uvoľnenie a zapojenie celej ruky sú vhodné prípravné cvičenia, npr. kreslenie kruhov a iných obrázkov na papieri veľkého formátu.